Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - ŠtrasburkKonečné znění

17. Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (rozprava na aktuální téma)
CRE

Zapojení pracovníků a občanů do spravedlivého přechodu k bezpečnější planetě (2017/2973(RSP))

Vystoupila Kathleen Van Brempt, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina S&D.

Vystoupily: Juliane Bogner-Strauss (úřadující předsedkyně Rady) a Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Franck Proust za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Bogusław Liberadzki.

Vystoupily: Marianne Thyssen a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění