Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne

17. Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (temaatiline arutelu)
CRE

Töötajate ja kodanike osalemine jõupingutustes saavutada õiglaste meetmetega turvalisem planeet (2017/2973(RSP))

Kathleen Van Brempt juhatas sisse fraktsiooni S&D esildatud arutelu.

Sõna võtsid Juliane Bogner-Strauss (nõukogu eesistuja) ja Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Franck Proust fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Pierre Vieu fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ja Bogusław Liberadzki.

Sõna võtsid Marianne Thyssen ja Juliane Bogner-Strauss.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusalane teave