Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

17. Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (actualiteitendebat)
CRE

Werknemers en burgers betrekken bij een rechtvaardige transitie voor een veiliger planeet (2017/2973(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Kathleen Van Brempt om het door de S&D-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad) en Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Marie-Pierre Vieu, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy en Bogusław Liberadzki.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Juliane Bogner-Strauss.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling