Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna

17. Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (debata na aktualny temat)
CRE

Zaangażowanie pracowników i obywateli w sprawiedliwą transformację ku bezpieczniejszej planecie (2017/2973(RSP))

Głos zabrała Kathleen Van Brempt, która otworzyła debatę zaproponowaną przez grupę S&D.

Głos zabrały: Juliane Bogner-Strauss (urzędująca przewodnicząca Rady) i Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Franck Proust w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Marie-Pierre Vieu w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy i Bogusław Liberadzki.

Głos zabrały: Marianne Thyssen i Juliane Bogner-Strauss.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna