Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

17. Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Implicarea lucrătorilor și a cetățenilor într-o tranziție echitabilă pentru o planetă mai sigură (2017/2973(RSP))

A intervenit Kathleen Van Brempt pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul S&D.

Au intervenit: Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit: Franck Proust, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Marie-Pierre Vieu, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit: Marianne Thyssen și Juliane Bogner-Strauss.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Notă juridică