Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia

17. Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (tematická rozprava)
CRE

Zapojenie pracovníkov a občanov do spravodlivého prechodu v prospech bezpečnejšej planéty (2017/2973(RSP))

Vystúpila Kathleen Van Brempt, aby otvorila rozpravu, ktorú navrhla skupina S&D.

V rozprave vystúpili: Juliane Bogner-Strauss (úradujúca predsedníčka Rady) a Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Franck Proust v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy a Bogusław Liberadzki.

V rozprave vystúpili: Marianne Thyssen a Juliane Bogner-Strauss.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne oznámenie