Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

17. Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (debatt om en aktuell fråga)
CRE

Involvera arbetstagare och medborgare i en rättvis omvandling för en säkrare planet (2017/2973(RSP))

Talare: Kathleen Van Brempt som inledde debatten på förslag av S&D-gruppen.

Talare: Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) och Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Franck Proust för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Marie-Pierre Vieu för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy och Bogusław Liberadzki.

Talare: Marianne Thyssen och Juliane Bogner-Strauss.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande