Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0072(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0426/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0524

Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2018 - StrasbourgEdiţie definitivă

18. Un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale * - Normele de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale * (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind un sistem comun de impozitare a serviciilor digitale pentru veniturile rezultate din furnizarea anumitor servicii digitale [COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Paul Tang (A8-0428/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor de impozitare a societăților în cazul unei prezențe digitale substanțiale [COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Paul Tang și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Dariusz Rosati și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Gabriel Mato, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Petr Ježek, în numele Grupului ALDE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Ralph Packet, António Marinho e Pinto, Marisa Matias, Sven Giegold, Bernard Monot, Marie-Christine Arnautu, Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Emmanuel Maurel, Dobromir Sośnierz, Othmar Karas, Gunnar Hökmark și Tom Vandenkendelaere.

Au intervenit: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Paul Tang și Dariusz Rosati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6 al PV din 13.12.2018 și punctul 9.7 al PV din 13.12.2018.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Notă juridică