Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2079(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0396/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0396/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 24
CRE 12/12/2018 - 24

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0519

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

24. Ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών (συζήτηση)
CRE

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ταχεία διευθέτηση εμπορικών διαφορών [2018/2079(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Ο Tadeusz Zwiefka παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tadeusz Zwiefka.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου