Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0236(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0405/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0405/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 28
CRE 12/12/2018 - 28

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.3
CRE 13/12/2018 - 9.3
Äänestysselitykset
PV 17/04/2019 - 8.10
CRE 17/04/2019 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0520
P8_TA(2019)0402

Pöytäkirja
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - StrasbourgLopullinen painos

28. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja (EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU kumoamisesta [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Massimiliano Salini esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Howarth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Werner Kuhn PPE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho ja Flavio Zanonato.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Flavio Zanonato vastasi, ja Momchil Nekov.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Massimiliano Salini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2018, kohta 9.3.

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus