Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Vienotā tirgus pasākumu kopums (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 7.Debates ar Kipras Republikas prezidentu Nicos Anastasiades par Eiropas nākotni (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 10.Priekšsēdētāja paziņojums
 11.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Budžeta grozījuma Nr. 6/2018 projekts: maksājumu un saistību apropriāciju samazinājums (pašu resursi) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.2.Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana avansa maksājumu nodrošināšanai ES 2019. gada vispārējā budžetā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.4.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  12.5.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (balsošana)
  12.6.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.7.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)
  12.8.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.9.Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) (balsošana)
  12.10.Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Jordāniju (Horvātijas pievienošanās) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.11.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)
  12.12.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (balsošana)
  12.13.Vienotā tirgus pasākumu kopums (balsošana)
  12.14.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (balsošana)
  12.15.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu (balsošana)
  12.16.Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (balsošana)
  12.17.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Darba ņēmēju un iedzīvotāju iesaistīšana taisnīgā pārejā, lai panāktu lielāku planētas drošību (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.Digitālo pakalpojumu nodokļa kopējā sistēma attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana * - Uzņēmumu nodokļa uzlikšana nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā * (debates)
 19.Balsošanas laiks
  19.1.Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I (balsošana)
  19.2.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I (balsošana)
  19.3.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (balsošana)
 20.Balsojumu skaidrojumi
 21.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 22.Sēdes atsākšana
 23.Interešu konflikts un ES budžeta aizsardzība Čehijā (debates)
 24.Komerctiesisku strīdu paātrināta izšķiršana (debates)
 25.Eiropas Ombuda darbība 2017. gadā (debates)
 26.Lūgumrakstu komitejas 2017. gada apspriežu rezultāti (debates)
 27.Politisko grupu sastāvs
 28.Savienības kosmosa programmas un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūras izveide ***I (debates)
 29.Digitālās Eiropas programmas izveide laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (debates)
 30.Dokumentu iesniegšana
 31.Nākamās sēdes darba kārtība
 32.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (194 kb)
25/04/2019 15:30
  Apmeklējumu reģistrs (63 kb)
08/04/2019 17:34
 
Protokols (82 kb)
25/04/2019 15:30
  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
08/04/2019 17:34
  Balsojumu rezultāti (114 kb)
04/03/2019 21:28
  Balsojumi pēc saraksta (518 kb)
05/02/2019 13:52
 
Protokols (306 kb)
25/04/2019 15:30
  Apmeklējumu reģistrs (70 kb)
08/04/2019 17:34
  Balsojumu rezultāti (324 kb)
04/03/2019 21:28
  Balsojumi pēc saraksta (3306 kb)
05/02/2019 13:52
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums