Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B8-0584/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 13 декември 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.13. Конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0582/2018

(за замяна на B8-0582/2018, B8-0583/2018 ):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Ingeborg Gräßle и Petri Sarvamaa, от името на групата PPE;

—   Evžen Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Ruža Tomašić и Monica Macovei, от името на групата ECR;

—   Bart Staes, Julia Reda и Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE;

—   Dennis de Jong, Neoklis Sylikiotis, Laura Agea, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano и Marco Zullo.

Приема се (P8_TA(2018)0530)

(Предложенията за резолюции B8-0584/2018 и B8-0585/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация