Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - Strasburg

10. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
CRE

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie ze środy 12 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Daniele Viotti i Paul Rübig - A8-0454/2018
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Pedro Silva Pereira - A8-0366/2018
Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Xabier Benito Ziluaga, Daniel Hannan i Reinhard Bütikofer

Sprawozdanie Pedro Silva Pereira - A8-0367/2018
Lucy Anderson

Sprawozdanie Alojz Peterle - A8-0383/2018
Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Dan Nica - A8-0401/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Monika Hohlmeier i Helga Stevens - A8-0374/2018
Monica Macovei i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie David McAllister - A8-0392/2018
Monica Macovei

Sprawozdanie Petras Auštrevičius - A8-0373/2018
Jiří Pospíšil, Anna Záborská i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga.

(Głosowanie z czwartku 13 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Massimiliano Salini - A8-0405/2018
Alex Mayer.

(Głosowanie ze środy 12 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička - A8-0409/2018
Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL.

(Głosowanie z czwartku 13 grudnia 2018 r.)

Sprawozdanie Dariusz Rosati - A8-0426/2018
Dobromir Sośnierz

Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej - RC-B8-0582/2018
Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Eleonora Evi - A8-0411/2018
Eleonora Evi.

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna