Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 13. detsember 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi koosseis
 3.Petitsioonid
 4.Esitatud dokumendid
 5.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 6.Rändajate olukord ELi piiril Bosnias ja Hertsegoviinas (arutelu)
 7.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  7.1.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum
  7.2.Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord
  7.3.Tansaania
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  9.1.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Viivisnõuete kahju miinimumkate ***I (hääletus)
  9.2.Kaubandusvaidluste lahendamise kiirendatud kord (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.3.Liidu kosmoseprogramm 2021-2017 ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)
  9.4.Digitaalse Euroopa programmi kehtestamine ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)
  9.5.USA ja ELi vaheline tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alane koostööleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.6.Teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühine süsteem * (hääletus)
  9.7.Märkimisväärse digitaalse kohalolu äriühingu tulumaksuga maksustamine * (hääletus)
  9.8.Iraan, eelkõige Nasrin Sotoudehi juhtum (hääletus)
  9.9.Egiptus, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord (hääletus)
  9.10.Tansaania (hääletus)
  9.11.Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  9.12.Jaapani pakutava isikuandmete kaitse piisavus (hääletus)
  9.13.Huvide konflikt ja ELi eelarve kaitsmine Tšehhi Vabariigis (hääletus)
  9.14.Euroopa Ombudsmani 2017. aasta tegevus (hääletus)
  9.15.2017. aastal toimunud petitsioonikomisjoni arutelud (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Haruldased haigused (arutelu)
 15.Aafrika seakatku levik (arutelu)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 17.Järgmiste istungite ajakava
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (160 kb)
25/04/2019 16:04
  Kohalolijate nimekiri (57 kb)
09/04/2019 10:40
 
Protokoll (78 kb)
25/04/2019 16:04
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
09/04/2019 10:40
  Hääletustulemused (45 kb)
21/02/2019 14:06
  Nimelise hääletuse tulemused (100 kb)
05/02/2019 13:52
 
Protokoll (286 kb)
25/04/2019 16:04
  Kohalolijate nimekiri (69 kb)
09/04/2019 10:40
  Hääletustulemused (149 kb)
21/02/2019 14:06
  Nimelise hääletuse tulemused (527 kb)
05/02/2019 13:52
Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusalane teave