Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 13 grudnia 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład Parlamentu
 3.Petycje
 4.Składanie dokumentów
 5.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 6.Sytuacja migrantów na granicy z UE w Bośni i Hercegowinie (debata)
 7.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  7.1.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude
  7.2.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka
  7.3.Tanzania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie
  9.1.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Minimalne pokrycie strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych ***I (głosowanie)
  9.2.Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Program kosmiczny na lata 2021-2027 i Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)
  9.4.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)
  9.5.Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Wspólny system podatku od usług cyfrowych pobieranego od przychodów wynikających ze świadczenia niektórych usług cyfrowych * (głosowanie)
  9.7.Opodatkowanie osób prawnych, których obecność na rynku cyfrowym jest znacząca * (głosowanie)
  9.8.Iran, w szczególności sprawa Nasrin Sotude (głosowanie)
  9.9.Egipt, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka (głosowanie)
  9.10.Tanzania (głosowanie)
  9.11.Blockchain: przyszłościowa polityka handlowa * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.12.Dostateczna ochrona danych osobowych udzielana przez Japonię (głosowanie)
  9.13.Konflikt interesów i ochrona budżetu UE w Republice Czeskiej (głosowanie)
  9.14.Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w 2017 r. (głosowanie)
  9.15.Prace Komisji Petycji w 2017 r. (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 11.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Choroby rzadkie (debata)
 15.Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (debata)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (162 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (57 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (79 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (46 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (98 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (297 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (69 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (160 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (523 kb)
Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019Informacja prawna