Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

10. Предложение за акт на Съюза

Председателят съобщи, че е определил следното предложение за акт на Съюза, внесено съгласно член 46, параграф 2 от Правилника за дейността, за допустимо:

—   Предложение за акт на Съюза, внесено от Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik, Frédérique Ries, Biljana Borzan, Miroslav Mikolášik, José Inácio Faria, Margrete Auken, Rory Palmer, Kateřina Konečná и Guillaume Balas, относно подобряване на събирането на кръвна плазма в Европейския съюз (B8-0591/2018).

В съответствие с член 46, параграф 2 от Правилника за дейността това предложение е разпределено на съответната комисия, а именно на комисията ENVI.

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация