Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

13. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Следният въпрос с искане за устен отговор, последван от разискване, беше включен в дневния ред (член 128 от Правилника за дейността):

—   (O-000128/2018), зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисия AGRI, към Комисията: Защита на производството на ориз в ЕС (B8-0004/2019).

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация