Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 14 ianuarie 2019 - Strasbourg

15. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din ianuarie 2019 (PE 632.677/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Cerere a grupului Verts/ALE de a înscrie ca al patrulea punct pe ordinea de zi, înainte de prezentările succinte, o dezbatere comună referitoare la cele două rapoarte Marietje Schaake privind Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (A8-0471/2018) și Acordul UE-Maroc cu privire la modificarea protocoalelor nr. 1 și 4 la Acordul euro-mediteraneean (Rezoluție) (A8-0478/2018) (punctele 23 și 28 din PDOJ). Dezbaterea comună ar consta într-o serie de intervenții din partea grupurilor politice.

Au intervenit Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, care s-a exprimat în favoarea cererii, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a propus ca dezbaterea respectivă să aibă loc marți, Heidi Hautala care și-a exprimat acordul față de această propunere, și Guy Verhofstadt.

Prin AN (143 pentru, 153 împotrivă, 18 abțineri) Parlamentul a respins cererea.

Marți

Cerere a grupului S&D de a elimina de pe ordinea de zi declarațiile Consiliului și ale Comisiei privind "Concluziile reuniunii Consiliului European din 13-14 decembrie 2018" (punctul 53 din PDOJ). Prin urmare, ședința de marți ar începe la ora 9.00.

Parlamentul a aprobat cererea.

Miercuri și Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 15 ianuarie 2020Notă juridică