Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu plenárnej schôdze januára 2019 (PE 632.677/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola do programu zaradená ako štvrtý bod – pred stručnými prezentáciami – spoločná rozprava o dvoch správach, ktoré predkladá Marietje Schaake o Dohode medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (A8-0471/2018) a o Dohode medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (A8-0478/2018) (body 23 a 28 PDOJ). V spoločnej rozprave by vystúpil jeden rečník za každú politickú skupinu.

Vystúpili títo poslanci: Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť zdôvodnila, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, s návrhom, aby sa rozprava konala v utorok, Heidi Hautala, ktorá s týmto návrhom súhlasila, a Guy Verhofstadt.

V hlasovaní podľa mien (143 za, 153 proti, 18 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Utorok

Žiadosť skupiny S&D, aby boli z programu stiahnuté vyhlásenia Rady a Komisie o záveroch zo zasadnutia Európskej rady v dňoch 13. – 14. decembra 2018 (bod 53 PDOJ). Utorkové zasadnutie by sa tak začalo o 9.00 h.

Parlament žiadosť schválil.

Streda a Štvrtok

Neboli navrhnuté žiadne zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Posledná úprava: 15. januára 2020Právne oznámenie