Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2153(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0475/2018

Внесени текстове :

A8-0475/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0023

Протокол
Понеделник, 14 януари 2019 г. - Страсбург

16. Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (разискване)
CRE

Доклад относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди [2018/2153(INI)] - специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди. Докладчици: Norbert Lins и Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins и Bart Staes представиха доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Mireille D'Ornano, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini и Franc Bogovič.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes и Louis-Joseph Manscour.

Изказаха се Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins и Bart Staes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.10 от протокола от 16.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 15 януари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност