Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2153(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0475/2018

Ingivna texter :

A8-0475/2018

Debatter :

PV 14/01/2019 - 16
CRE 14/01/2019 - 16

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.10
CRE 16/01/2019 - 12.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0023

Protokoll
Måndagen den 14 januari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

16. Unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (debatt)
CRE

Betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel [2018/2153(INI)] - Särskilda utskottet för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel. föredragande Norbert Lins och Bart Staes (A8-0475/2018)

Norbert Lins och Bart Staes redogjorde för betänkandet.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Simona Bonafè för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Pavel Poc, Arne Gericke, Jan Huitema, Michèle Rivasi, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini och Franc Bogovič.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Martin Häusling, Younous Omarjee, Esther Herranz García, Marc Tarabella, James Nicholson, Sofia Ribeiro, Clara Eugenia Aguilera García, Zbigniew Kuźmiuk, Angélique Delahaye, Christel Schaldemose, Seán Kelly, Nicola Caputo, Julie Girling och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Florent Marcellesi, João Ferreira, Igor Šoltes och Louis-Joseph Manscour.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Norbert Lins och Bart Staes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10 i protokollet av den 16.1.2019.

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande