Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 14. januar 2019 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Forslag til EU-retsakt
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 15.Arbejdsplan
 16.Unionens godkendelsesprocedure for pesticider (forhandling)
 17.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej ***I (forhandling)
 18.Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet (forhandling)
 19.Europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (kortfattet forelæggelse)
 20.Vurdering af, hvordan EU-budgettet anvendes i forbindelse med reformen af den offentlige sektor (kortfattet forelæggelse)
 21.EU's retningslinjer og mandatet for EU's særlige udsending til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Ligestilling og beskatning i EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Selvkørende biler i europæisk transport (kortfattet forelæggelse)
 24.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (174 kb)
15/01/2020 19:42
  Deltagerliste (58 kb)
16/05/2019 14:43
 
Protokol (79 kb)
15/01/2020 19:42
  Deltagerliste (11 kb)
16/05/2019 14:43
  Afstemning ved navneopråb (24 kb)
29/04/2019 10:44
 
Protokol (282 kb)
15/01/2020 19:42
  Deltagerliste (69 kb)
16/05/2019 14:43
  Afstemning ved navneopråb (90 kb)
29/04/2019 10:44
Seneste opdatering: 15. januar 2020Juridisk meddelelse