Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 14. januára 2019 - ŠtrasburgFinálna verzia
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Zloženie politických skupín
 7.Žiadosť o zbavenie imunity
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69 c rokovacieho poriadku)
 10.Návrh aktu Únie
 11.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Program práce
 16.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (rozprava)
 17.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru ***I (rozprava)
 18.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente (rozprava)
 19.Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (stručná prezentácia)
 20.Posúdenie využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora (stručná prezentácia)
 21.Usmernenia EÚ a mandát osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ (stručná prezentácia)
 22.Rodová rovnosť a daňové politiky v EÚ (stručná prezentácia)
 23.Autonómne riadenie vozidiel v európskej doprave (stručná prezentácia)
 24.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica
Finálna verzia (173 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (58 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (81 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (11 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (26 kb)
 
Zápisnica
Finálna verzia (283 kb)
  Prezenčná listina
Finálna verzia (70 kb)
  Hlasovania podľa mien
Finálna verzia (92 kb)
Posledná úprava: 15. mája 2019Právne oznámenie