Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 15 januari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

2. Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Hervorming van het asiel- en migratiebeleid van de EU gezien de aanhoudende humanitaire crisis in het Middellandse Zeegebied en in Afrika (2019/2516(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Valenciano, Jussi Halla-aho, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Barbara Spinelli, Nathan Gill, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Kinga Gál, Elly Schlein, Kristina Winberg, Elena Valenciano, die de uitlatingen van Mario Borghezio verwerpt (de Voorzitter geeft een toelichting), Ernest Urtasun, Xabier Benito Ziluaga, Gilles Lebreton, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Anders Primdahl Vistisen, Marina Albiol Guzmán, Francis Zammit Dimech, Claude Moraes, Emil Radev, Dietmar Köster, Lukas Mandl en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Jordi Solé en Kostadinka Kuneva.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 15 mei 2019Juridische mededeling