Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0101(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0330/2018

Ingivna texter :

A8-0330/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2019 - 8.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0007

Protokoll
Tisdagen den 15 januari 2019 - StrasbourgSlutlig utgåva

8.7. Tillfälligt upphävande av förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan EU och vissa tredjeländer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer [2018/0101(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

GEMENSAM FÖRKLARING

Godkändes (P8_TA(2019)0007)

Senaste uppdatering: 15 maj 2019Rättsligt meddelande