Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. január 15., Kedd - StrasbourgVégleges kiadás

8. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a vámellenőrzési berendezések pénzügyi támogató eszközének az Integrált Határigazgatási Alap részeként történő létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0001)

Felszólal Andreas Schwab (az előadó helyetteseként), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.2. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által Albánia területén végzett fellépésekkel kapcsolatos EU–Albánia megállapodás megkötése *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0002)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.3. Az EU–Kirgizisztán partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerséget létrehozó partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Unió és a tagállamok nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2017/0185(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0003)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


8.4. EU–Kirgizisztán átfogó megállapodás (szavazás)

Jelentés a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és a Kirgiz Köztársaság közötti átfogó megállapodásról szóló európai parlamenti ajánlásokról [2018/2118(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadottnak tekintve (P8_TA(2019)0004)


8.5. Önvezető gépjárművek az európai közlekedésben (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben [2018/2089(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0005)


8.6. A gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használata ***I (szavazás)

Jelentés a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 2006/1/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2017/0113(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0006)


8.7. Az EU és egyes harmadik országok között megkötött egyes megállapodásokban szereplő kedvezmények ideiglenes visszavonása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0101(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

KÖZÖS NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0007)


8.8. A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0008)

Felszólal Maria Grapini, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


8.9. Az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosítása * (szavazás)

Jelentés az Európai Beruházási Bank alapokmányának módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2018/0811(CNS)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0009)


8.10. A nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlamentben (szavazás)

Jelentés a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítéséről az Európai Parlamentben [2018/2162(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0010)


8.11. Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (szavazás)

Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozásról [2018/2222(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0011)


8.12. Az uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékelése (szavazás)

Jelentés uniós költségvetésnek a közszféra reformjához való felhasználása módjának értékeléséről [2018/2086(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0012)


8.13. Uniós iránymutatások, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatása (szavazás)

Jelentés az uniós iránymutatásokról, valamint a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős uniós különmegbízott megbízatásáról [2018/2155(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0013)


8.14. A nemek közötti egyenlőség és az adópolitikák az EU-ban (szavazás)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségről és az adópolitikákról az EU-ban [2018/2095(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Marisa Matias és Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0014)

Utolsó frissítés: 2019. május 15.Jogi nyilatkozat