Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 15 ianuarie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Instituirea, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal [COM(2018)0474 - C8-0273/2018- 2018/0258(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0001)

Au intervenit Andreas Schwab (ținând locul raportorului), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.2. Încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea acordului privind statutul dintre Uniunea Europeană și Republica Albania referitor la acțiunile desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă în Republica Albania [10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0463/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0002)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


8.3. Protocolul la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2017/0185(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0003)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.4. Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (vot)

Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan [2018/2118(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RECOMANDARE

Considerat adoptat (P8_TA(2019)0004)


8.5. Conducerea autonomă în transportul european (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la conducerea autonomă în transportul european [2018/2089(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0005)


8.6. Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri [2017/0113(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0006)


8.7. Punerea în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și anumite țări terțe [2018/0101(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

ACORD PROVIZORIU

DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0007)


8.8. Instituirea programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal [COM(2018)0442 - C8-0261/2018- 2018/0232(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0008)

A intervenit Maria Grapini, pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


8.9. Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții [2018/0811(CNS)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2019)0009)


8.10. Integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European (vot)

Raport referitor la integrarea perspectivei de gen în Parlamentul European [2018/2162(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0010)


8.11. Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (vot)

Raport referitor la întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune [2018/2222(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0011)


8.12. Evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public (vot)

Raport referitor la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public [2018/2086(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Brian Hayes (A8-0378/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0012)


8.13. Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE (vot)

Raport referitor la Orientările UE și mandatul trimisului special al UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE [2018/2155(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0013)


8.14. Egalitatea de gen și politicile fiscale în UE (vot)

Raport referitor la egalitatea de gen și politicile fiscale în UE [2018/2095(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportori: Marisa Matias și Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0014)

Ultima actualizare: 15 mai 2019Notă juridică