Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0229(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0482/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0482/2018

Keskustelut :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Äänestysselitykset
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

16. InvestEU-ohjelman perustaminen ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0439 - C8-0257/2018- 2018/0229(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Seán Kelly (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Wim van de Camp (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivo Belet (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kerstin Westphal (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Pervenche Berès, Ralph Packet, Jordi Solé, Liadh Ní Riada, Dariusz Rosati, Jeppe Kofod, Tilly Metz ja Lambert van Nistelrooij.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Gabriel Mato, Notis Marias, Miguel Viegas, José Inácio Faria, Jadwiga Wiśniewska ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen, José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 21.3.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus