Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0202(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0445/2018

Indgivne tekster :

A8-0445/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0019

Protokol
Tirsdag den 15. januar 2019 - Strasbourg

19. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere Karoline Graswander-Hainz (ordfører for udtalelse fra INTA), Georgi Pirinski (ordfører for udtalelse fra CONT), Tamás Deutsch (ordfører for udtalelse fra REGI), Vilija Blinkevičiūtė (ordfører for udtalelse fra FEMM), Tom Vandenkendelaere for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Mirja Vehkaperä for ALDE-Gruppen, Monika Vana for Verts/ALE-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers og Romana Tomc.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda og Stanislav Polčák.

Talere Marianne Thyssen og Maria Arena.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.6 i protokollen af 16.1.2019.

Seneste opdatering: 15. maj 2019Juridisk meddelelse