Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0202(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0445/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0445/2018

Keskustelut :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0019

Pöytäkirja
Tiistai 15. tammikuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos

19. Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) [COM(2018)0380 - C8-0231/2018- 2018/0202(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Arena (A8-0445/2018)

Maria Arena esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karoline Graswander-Hainz (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Georgi Pirinski (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tamás Deutsch (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vilija Blinkevičiūtė (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta, Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, David Casa, Mercedes Bresso, Danuta Jazłowiecka, Michael Detjen, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon, Jeroen Lenaers ja Romana Tomc.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ana Miranda ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Maria Arena.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.1.2019, kohta 12.6.

Päivitetty viimeksi: 15. toukokuuta 2019Oikeudellinen huomautus