Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 15. ledna 2019 - ŠtrasburkKonečné znění
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Reforma azylové a migrační politiky EU s ohledem na přetrvávající humanitární krizi ve Středomoří a v Africe (rozprava)
 3.Hodnocení rakouského předsednictví Rady (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Slavnostní zasedání – 20. výročí měny euro
 6.Pokračování denního zasedání
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Hlasování
  8.1.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly jako součásti Fondu pro integrovanou správu hranic ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Uzavření dohody mezi EU a Albánií o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Albánii *** (hlasování)
  8.3.Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Kyrgyzstánem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  8.4.Komplexní dohoda mezi EU a Kyrgyzstánem (hlasování)
  8.5.Autonomní řízení vozidel v evropské dopravě (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.6.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží ***I (hlasování)
  8.7.Dočasné odnětí preferencí v některých dohodách mezi Evropskou unií a některými třetími zeměmi ***I (hlasování)
  8.8.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)
  8.9.Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)
  8.10.Začleňování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů („genderový mainstreaming“) v Evropském parlamentu (hlasování)
  8.11.Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  8.12.Posouzení využívání rozpočtu EU pro reformu veřejného sektoru (hlasování)
  8.13.Pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU (hlasování)
  8.14.Rovnost žen a mužů a daňové politiky v EU (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Představení programu činnosti rumunského předsednictví (rozprava)
 14.Výroční zpráva ECB za rok 2017 (rozprava)
 15.Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018 (rozprava)
 16.Zavedení Programu InvestEU ***I (rozprava)
 17.Provádění obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru – Uplatňování obchodního pilíře dohody o přidružení se Střední Amerikou (rozprava)
 18.Členství v politických skupinách
 19.Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I (rozprava)
 20.Evropský sociální fond plus (ESF+) ***I (rozprava)
 21.Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) ***I (rozprava)
 22.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis
Konečné znění (163 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (64 kb)
 
Zápis
Konečné znění (78 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (11 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (30 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (97 kb)
 
Zápis
Konečné znění (275 kb)
  Prezenční listina
Konečné znění (72 kb)
  Výsledky hlasování
Konečné znění (136 kb)
  Jmenovitá hlasování
Konečné znění (482 kb)
Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění