Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2019. gada 15. janvāris - StrasbūraGalīgā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.ES patvēruma un migrācijas politikas reforma, ņemot vērā pastāvīgo humanitāro krīzi Vidusjūras reģionā un Āfrikā (debates)
 3.Padomes prezidentvalsts Austrijas darbības pārskats (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Svinīgā sēde – euro divdesmitā gadadiena
 6.Sēdes atsākšana
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.Statusa nolīguma noslēgšana starp ES un Albāniju par darbībām, ko Albānijā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra *** (balsošana)
  8.3.Protokols ES un Kirgizstānas Partnerības un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)
  8.4.ES un Kirgizstānas visaptverošs nolīgums (balsošana)
  8.5.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana Eiropas transportā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.6.Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem ***I (balsošana)
  8.7.Preferenču pagaidu atcelšana konkrētos nolīgumos, kas noslēgti starp ES un konkrētām trešām valstīm ***I (balsošana)
  8.8.Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)
  8.9.Eiropas Investīciju bankas statūtu grozīšana * (balsošana)
  8.10.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā (balsošana)
  8.11.Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (balsošana)
  8.12.Novērtējums attiecībā uz to, kā ES budžets izmantots publiskā sektora reformas īstenošanā (balsošana)
  8.13.ES pamatnostādnes un pilnvaras ES īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības veicināšanai ārpus ES (balsošana)
  8.14.Dzimumu līdztiesība un nodokļu politika Eiropas Savienībā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Iepazīstināšana ar Rumānijas prezidentūras pasākumu programmu (debates)
 14.Eiropas Centrālās bankas 2017. gada pārskats (debates)
 15.Banku savienība: 2018. gada ziņojums (debates)
 16.Programmas InvestEU izveide ***I (debates)
 17.ES un Kolumbijas un Peru Tirdzniecības nolīguma īstenošana - Asociācijas nolīguma ar Centrālameriku tirdzniecības pīlāra īstenošana (debates)
 18.Politisko grupu sastāvs
 19.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) ***I (debates)
 20.Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) ***I (debates)
 21.Īpaši noteikumi attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg) ***I (debates)
 22.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols
Galīgā redakcija (164 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (64 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (77 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (11 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (30 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (101 kb)
 
Protokols
Galīgā redakcija (278 kb)
  Apmeklējumu reģistrs
Galīgā redakcija (72 kb)
  Balsojumu rezultāti
Galīgā redakcija (128 kb)
  Balsojumi pēc saraksta
Galīgā redakcija (474 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. maijsJuridisks paziņojums