Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 15 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Reforma unijnej polityki azylowej i migracyjnej w świetle trwającego kryzysu humanitarnego w regionie Morza Śródziemnego i w Afryce (debata)
 3.Przegląd prezydencji austriackiej w Radzie (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Uroczyste posiedzenie - Dwudziesta rocznica wprowadzenia euro
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 8.Głosowanie
  8.1.Ustanowienie, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.2.Zawarcie umowy o statusie między UE a Albanią dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Albanii *** (głosowanie)
  8.3.Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kirgistanem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)
  8.4.Kompleksowa umowa między UE a Kirgistanem (głosowanie)
  8.5.Jazda autonomiczna w transporcie europejskim (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.6.Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców w celu przewozu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)
  8.7.Tymczasowe wycofanie preferencji taryfowych niektórych umów między UE a niektórymi państwami trzecimi ***I (głosowanie)
  8.8.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  8.9.Zmiana statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)
  8.10.Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (głosowanie)
  8.11.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  8.12.Ocena wykorzystania budżetu UE na potrzeby reformy sektora publicznego (głosowanie)
  8.13.Wytyczne UE i mandat specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza UE (głosowanie)
  8.14.Równouprawnienie płci w kontekście polityki podatkowej w UE (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Przedstawienie programu działań rumuńskiej prezydencji Rady (debata)
 14.Roczny raport EBC za rok 2017 (debata)
 15.Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018 (debata)
 16.Ustanowienie Programu InvestEU ***I (debata)
 17.Wdrożenie umowy o handlu między Unią Europejską a Kolumbią i Peru - Sprawozdanie z wdrażania filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową (debata)
 18.Skład grup politycznych
 19.Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ***I (debata)
 20.Europejski Fundusz Społeczny Plus ***I (debata)
 21.Przepisy szczegółowe dotyczące celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) ***I (debata)
 22.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (160 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (64 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (77 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (11 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (31 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (103 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (284 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (71 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (131 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (470 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2019Informacja prawna