Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D059537/02 - 2019/2505(RPS) - termijn : 9 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D059585/01 - 2019/2501(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D059589/01 - 2019/2502(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (D059590/01 - 2019/2503(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van clothianidin, cycloxydim, epoxiconazool, flonicamid, haloxyfop, mandestrobin, mepiquat, Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 en prohexadione in of op bepaalde producten (D059754/02 - 2019/2520(RPS) - termijn : 15 maart 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille] betreft (D059790/02 - 2019/2506(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot weigering van een toelating voor een gezondheidsclaim voor voedingsmiddelen die over de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaat (D059792/02 - 2019/2507(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft transvetzuren, met uitzondering van de in vetten van dierlijke oorsprong van nature aanwezige transvetzuren (D059925/02 - 2019/2504(RPS) - termijn : 8 april 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling