Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. De terugtrekking van het VK uit de EU (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De terugtrekking van het VK uit de EU (2018/2970(RSP))

Melania Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar).

De Voorzitter bevestigt het vertrouwen van het Parlement in Michel Barnier en bedankt het team dat belast is met de onderhandelingen over de brexit.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Josef Weidenholzer, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge te accepteren, Alyn Smith, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn te accepteren, Barbara Spinelli en Janice Atkinson.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, Seb Dance, Molly Scott Cato, Esteban González Pons, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge te accepteren en Esther de Lange.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Kyrtsos, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Takis Hadjigeorgiou, Alojz Peterle, Marc Tarabella, Joachim Starbatty, Luke Ming Flanagan, Gunnar Hökmark en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Melania Ciot.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling