Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. tammikuuta 2019 - Strasbourg

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

9. Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
CRE

Keskustelu Espanjan pääministerin Pedro Sánchez Pérez-Castejónin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2748(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón (Espanjan pääministeri) käytti puheenvuoron.

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Esteban González Pons, Iratxe García Pérez, Joachim Starbatty, Javier Nart, José Bové, Miguel Urbán Crespo, William (The Earl of) Dartmouth, Georgios Epitideios, Esther de Lange, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Florent Marcellesi, Lara Comi, Markus Ferber, Csaba Molnár, Mark Demesmaeker, Ramon Tremosa i Balcells, Pilar del Castillo Vera, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Anna Maria Corazza Bildt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Carlos Iturgaiz, Javi López, Gabriel Mato, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon ja Michael Detjen.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 6. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus