Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург

16. Състав на Парламента

Германските компетентни органи уведомяват за назначаването на Babette Winter като член на Европейския парламент на мястото на Jakob von Weizsäcker, считано от 10 януари 2019 г.

Парламентът отбелязва нейното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Babette Winter участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация