Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg

16. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Babette Winter utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Jakob von Weizsäcker med verkan från och med den 10 januari 2019.

Parlamentet noterade att hon hade blivit vald.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Babette Winter, fram till dess att hennes behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sitt uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att hon avgett en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Senaste uppdatering: 6 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy