Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2103(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0466/2018

Внесени текстове :

A8-0466/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 19
CRE 16/01/2019 - 19

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0032

Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург

19. Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г. (разискване)
CRE

Доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г. [2018/2103(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Josep-Maria Terricabras представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Tomáš Zdechovský, относно отсъствието на румънското председателство (председателят направи уточнения), Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Sylvie Guillaume, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Grapini и Sophia in 't Veld, Dietmar Köster, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Terry Reintke, Michał Marusik, Lampros Fountoulis, Milan Zver, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Sophia in 't Veld, Lefteris Christoforou, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová и Anna Záborská.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić и Georgios Epitideios.

Изказаха се Věra Jourová и Josep-Maria Terricabras.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 21.9 от протокола от 16.1.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация