Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2056(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0456/2018

Внесени текстове :

A8-0456/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 25
CRE 16/01/2019 - 25

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0042

Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия

25. Борба със забавяне на плащането по търговски сделки (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки [2018/2056(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Lara Comi (A8-0456/2018)

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Lara Comi представи доклада и отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda.

Изказаха се Andreas Schwab, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Richard Sulík, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Róża Thun und Hohenstein, Nicola Danti и Anneleen Van Bossuyt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, John Howarth, Caterina Chinnici и Notis Marias.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Lara Comi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 17.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация