Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2161(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0415/2018

Внесени текстове :

A8-0415/2018

Разисквания :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Гласувания :

PV 17/01/2019 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0043

Протокол
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург

26. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка [2018/2161(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Barbara Kappel представи доклада.

Изказа се Eider Gardiazabal Rubial (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се Werner Hoyer (президент на ЕИБ) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ralph Packet (докладчик по становището на комисията INTA), Werner Langen, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Thierry Cornillet, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, и David Coburn, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Jonás Fernández и Thomas Waitz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias и Seán Kelly.

Изказаха се Jyrki Katainen, Werner Hoyer и Barbara Kappel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.13 от протокола от 17.1.2019 г.

Последно осъвременяване: 6 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност