Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0207(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0468/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0468/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 17/04/2019 - 8.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

31. Θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» [COM(2018)0383 - C8-0234/2018- 2018/0207(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Η Bodil Valero παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Sylvie Guillaume (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Udo Voigt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Michaela Šojdrová, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Julie Ward και Silvia Costa.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Bodil Valero.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου