Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 januari 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave

33. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie verzoeken voor de volgende benoemingen ontvangen:

Commissie ECON: Babette Winter

Delegatie voor de betrekkingen met India: Babette Winter

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 6 augustus 2019Juridische mededeling