Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.JK išstojimas iš ES (diskusijos)
 9.Diskusijos su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sánchez Pérez-Castejón dėl Europos ateities (diskusijos)
 10.Posėdžio atnaujinimas
 11.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymas (balsavimas)
  12.2.Prašymas, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl pasiūlyto Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės susitarimo dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 1 ir 4 protokolų pakeitimo suderinamumo su Sutartimis (balsavimas)
  12.3.ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo (rezoliucija) (balsavimas)
  12.4.ES ir Maroko susitarimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, 1 ir 4 protokolų pakeitimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl PPO ginčų sprendimo procedūros bylos DS492 (Priemonės, darančios poveikį tam tikriems paukštienos produktams taikomoms tarifų nuolaidoms) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ***I (balsavimas)
  12.7.„Europos socialinis fondas+“ (ESF+) ***I (balsavimas)
  12.8.Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“) ***I (balsavimas)
  12.9.Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  12.10.Sąjungos pesticidų autorizacijos procedūra (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Parlamento sudėtis
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.Visapusis Europos švietimas, moksliniai tyrimai ir atminimas, susijęs su totalitarine praeitimi (diskusija aktualia tema)
 19.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (diskusijos)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.Balsuoti skirtas laikas
  21.1.Specialiosios branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo finansavimo programos nustatymas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  21.2.Asociacijos susitarimo su Centrine Amerika prekybai skirtos dalies įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  21.3.Programos „InvestEU“ sukūrimas ***I (balsavimas)
  21.4.ES laikinasis kelionės dokumentas * (balsavimas)
  21.5.2021–2025 m. laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa * (balsavimas)
  21.6.2017 m. ECB metinė ataskaita (balsavimas)
  21.7.Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita (balsavimas)
  21.8.Europos Sąjungos ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo įgyvendinimas (balsavimas)
  21.9.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2017 m. (balsavimas)
 22.Paaiškinimai dėl balsavimo
 23.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 24.Posėdžio atnaujinimas
 25.Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (diskusijos)
 26.Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (diskusijos)
 27.2017 m. metinis pranešimas dėl EIB finansinės veiklos kontrolės (diskusijos)
 28.Darbotvarkės pakeitimas
 29.Sąjungos biudžeto apsauga esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų ***I (diskusijos)
 30.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas ***I (diskusijos)
 31.Teisių ir vertybių programos nustatymas ***I (diskusijos)
 32.Frakcijų sudėtis
 33.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 34.Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programa * (diskusijos)
 35.Kito posėdžio darbotvarkė
 36.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (214 kb)
06/08/2019 10:02
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb)
16/05/2019 14:42
 
Protokolas (87 kb)
06/08/2019 10:02
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb)
16/05/2019 14:42
  Balsavimo rezultatai (62 kb)
29/04/2019 14:24
  Vardinis balsavimas (335 kb)
29/04/2019 10:58
 
Protokolas (323 kb)
06/08/2019 10:02
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (71 kb)
16/05/2019 14:42
  Balsavimo rezultatai (209 kb)
29/04/2019 14:24
  Vardinis balsavimas (2038 kb)
29/04/2019 10:58
Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 6 d.Teisinis pranešimas