Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava)
 9.Rozprava so španielskym predsedom vlády Pedrom Sánchezom Pérezom-Castejónom o budúcnosti Európy (rozprava)
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 12.Hlasovanie
  12.1.Účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  12.2.Žiadosť o stanovisko Súdneho dvora k súladu Dohody medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k euro-stredomorskej dohode so zmluvami (hlasovanie)
  12.3.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení (uznesenie) (hlasovanie)
  12.4.Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.5.Dohoda medzi EÚ a Čínou v súvislosti s konaním WTO týkajúcim sa riešenia sporu DS 492 – Opatrenia s vplyvom na colné koncesie na určité výrobky z hydinového mäsa *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.6.Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I (hlasovanie)
  12.7.Európsky sociálny fond plus (ESF+) ***I (hlasovanie)
  12.8.Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) ***I (hlasovanie)
  12.9.Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  12.10.Postup Únie pre povoľovanie pesticídov (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Zloženie Parlamentu
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Komplexné európske vzdelávanie, výskum a spomienka na totalitnú minulosť (tematická rozprava)
 19.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (rozprava)
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Hlasovanie
  21.1.Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  21.2.Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  21.3.Zriadenie Programu InvestEU ***I (hlasovanie)
  21.4.Náhradný cestovný doklad EÚ * (hlasovanie)
  21.5.Stanovenie výskumného a vzdelávacieho programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie 2021 – 2025, ktorým sa dopĺňa program Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie * (hlasovanie)
  21.6.Výročná správa ECB za rok 2017 (hlasovanie)
  21.7.Banková únia – výročná správa za rok 2018 (hlasovanie)
  21.8.Vykonávanie Dohody o obchode medzi Európskou úniou a Kolumbiou a Peru (hlasovanie)
  21.9.Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017 (hlasovanie)
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Pokračovanie rokovania
 25.Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava)
 26.Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky (rozprava)
 27.Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2017 (rozprava)
 28.Zmena programu rokovania
 29.Ochrana rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch ***I (rozprava)
 30.Stanovenie programu spolupráce v daňovej oblasti „Fiscalis“ ***I (rozprava)
 31.Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I (rozprava)
 32.Zloženie politických skupín
 33.Zloženie výborov a delegácií
 34.Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky * (rozprava)
 35.Program rokovania na nasledujúci deň
 36.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (212 kb)
06/08/2019 10:16
  Prezenčná listina (64 kb)
16/05/2019 14:42
 
Zápisnica (88 kb)
06/08/2019 10:16
  Prezenčná listina (11 kb)
16/05/2019 14:42
  Výsledky hlasovaní (63 kb)
29/04/2019 14:24
  Hlasovania podľa mien (319 kb)
29/04/2019 10:58
 
Zápisnica (327 kb)
06/08/2019 10:16
  Prezenčná listina (71 kb)
16/05/2019 14:42
  Výsledky hlasovaní (208 kb)
29/04/2019 14:24
  Hlasovania podľa mien (1998 kb)
29/04/2019 10:58
Posledná úprava: 6. augusta 2019Právne oznámenie