Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

3. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja JURI

- Przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz retransmisji programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: INTA, ITRE, IMCO, JURI (art. 40 Regulaminu), CULT (art. 57 Regulaminu)

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody (art. 99 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji z dnia 23 października 2018 r.)

komisja AFET

- Decyzja Rady w sprawie podpisania Umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Singapuru (2018/0403M(NLE))
opinia: INTA

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna