Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 stycznia 2019 r. - StrasburgWersja ostateczna

5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1240, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (UE) 2017/2226 i rozporządzenie (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 - C8-0024/2019 - 2019/0002(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1862 i rozporządzenie (UE) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] (COM(2019)0003 - C8-0025/2019 - 2019/0001(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie niszczenia i grabieży dzieł sztuki w północnej części Cypru (B8-0553/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie utrzymania prawa dziecka do rodziny po separacji rodziców (B8-0554/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie dysleksji i innych szczególnych zaburzeń językowych i edukacyjnych (B8-0555/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie imigracji i profilaktyki wirusa HIV (B8-0586/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Innocenzo Leontini. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia jednolitych punktów informacyjnych UE we wszystkich stolicach prowincji (B8-0587/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (B8-0588/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

EMPL

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie ograniczenia odsetek karnych i opłat bankowych dla osób tracących pracę (B8-0589/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania marnotrawienia żywności w Unii Europejskiej (B8-0590/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2019Informacja prawna