Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. ledna 2019 - Štrasburk

8. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 16.1.2019.)


8.1. Ázerbájdžán, zejména případ Mehmána Hüsejnova

Návrhy usnesení B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 a B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes a Željana Zovko uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Sajjad Karim za skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jacques Colombier za skupinu ENF, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Jiří Pospíšil.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 17.1.2019.


8.2. Súdán

Návrhy usnesení B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat a Bodil Valero uvedli návrhy usnesení B8-0053/2019, B8-0054/2019 a B8-0055/2019.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge a Tunne Kelam uvedli návrhy usnesení B8-0057/2019, B8-0060/2019 a B8-0062/2019.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Andi Cristea za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Carlos Iturgaiz.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 17.1.2019.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:11 před hlasováním.)

Poslední aktualizace: 15. května 2019Právní upozornění