Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. januar 2019 - StrasbourgEndelig udgave

8. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 16.1.2019).


8.1. Aserbajdsjan, navnlig sagen om Mehman Huseynov

Forslag til beslutning B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 og B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes og Željana Zovko forelagde beslutningsforslagene.

Talere Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Soraya Post for S&D-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly og Julie Ward.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Jiří Pospíšil.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 17.1.2019.


8.2. Sudan

Forslag til beslutning B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 og B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat og Bodil Valero forelagde beslutningsforslag B8-0053/2019, B8-0054/2019 og B8-0055/2019.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge og Tunne Kelam forelagde beslutningsforslag B8-0057/2019, B8-0060/2019 og B8-0062/2019.

Talere Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Andi Cristea for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil og Carlos Iturgaiz.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 17.1.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.11 i afventning af afstemningstiden)

Seneste opdatering: 26. november 2019Juridisk meddelelse