Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2019 - Strasbourg

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 3 i protokollet av den 16.1.2019.)


8.1. Azerbajdzjan, särskilt fallet Mehman Hüseynov

Resolutionsförslag B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-0063/2019, B8-0064/2019 och B8-0066/2019 (2018/2511(RSP))

Rebecca Harms, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Marietje Schaake, Ana Gomes och Željana Zovko redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Csaba Sógor, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Margot Parker, Seán Kelly och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Jiří Pospíšil.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.1.2019.


8.2. Sudan

Resolutionsförslag B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019 (2018/2512(RSP))

Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat och Bodil Valero redogjorde för resolutionsförslagen B8-0053/2019, B8-0054/2019 och B8-0055/2019.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Urmas Paet, Cécile Kashetu Kyenge och Tunne Kelam redogjorde för resolutionsförslagen B8-0057/2019, B8-0060/2019 och B8-0062/2019.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Andi Cristea för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Krzysztof Hetman, Julie Ward, Seán Kelly, Wajid Khan och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil och Carlos Iturgaiz.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 17.1.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.11 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 26 november 2019Rättsligt meddelande